Jdi na obsah Jdi na menu
 


 INFORMACE

„Společenství vlastníků jednotek domu Píškova 1941–1946, 155 00 Praha 5 – Stodůlky"
 

Notářský zápis a stanovy společenství jsou k dispozici na : http://www.justice.cz/or/ po zadání identifikačního čísla organizace – IČ: 24206393 nebo v kanceláři objektu.

Statutárním orgánem bylo zvoleno na ustavující schůzi dne 31. 10. 2011 Stavební bytové družstvo POKROK, co by pověřený vlastník, Kollárova č 157/18, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ: 00034398, DIČ:CZ 00034398, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu DrXCVIII, vložka 53

Internetové stránky SBD POKROK: www.pokrok.cz

 
Domovník objektu: Petr Dobiáš, Píškova 1946, 4. patro, tel. 235 514 014, 737 828 421
S domovníkem objektu můžete projednávat všechny problémy spojené s bydlením, pomůže Vám je vyřešit nebo Vám poradí, kde a jak je lze řešit. Zodpoví Vám otázky, týkající se položek předpisu nájemného, zúčtování vody a tepla, umožní Vám v kanceláři výboru společenství v Píškové ul. 1946 v přízemí (bývalý obchod potravin) nahlédnout do směrnic, dle kterých vykonává svou činnost SBD POKROK, projednat Váš problém. Své připomínky můžete též směřovat na E-mailovou adresu objektu.
 
Úřední hodiny domovníka v kanceláři objektu v přízemí domu Píškova 1946: pondělí 18.00–19.00 hod.
V jiný den nebo hodinu po předchozí telefonické domluvě na výše uvedených telefonech.
 
E-mailová adresa objektu 516: piskova516@seznam.cz, kam můžete napsat své připomínky, dotazy
 
Webová stránka objektu: www.samosprava.estranky.cz (heslo pro vstup: Praha13Píškova1941-6)
 
Složení kontrolní komise: pí. Vorlíčková, Píškova 1943, p. Bareš, Píškova 1944, p.Ing. Šašek, Píškova 1944
 
Úklid domu:   č.p. 1942,1944,1945 firma Tichý, č.p. 1941 pí. Šalounová,  č. p. 1943 pí. Moravcová, č. p. 1946 pí. Lerchová (pracovník úklidu domu odpovídá za čistotu společných prostor domu, chodníku před domem a okolí kontejneru)
 
Klíče od sušáren půjčuje: Petr Dobiáš, Píškova 1946, 4. patro
Klíče od klubovny, kde je možno využít stůl na stolní tenis: Petr Dobiáš, Píškova 1946, 4. patro
Vyprošťování z výtahu: v případě poruchy výtahu, kdy zůstane ve výtahu někdo uvězněn, a nemůžete sehnat domovníka p. Dobiáše, volejte - Výtahy Schindler a.s. tel. NON STOP-modrá linka 844 844 808
Poruchy výtahu, nefunkční výtah: oznamte co nejdříve domovníkovi p. Dobiášovi, aby mohl ihned objednat opravu. Opravy nahlášené do 8 hod. ranní budou, pokud to bude možné, opraveny téhož dne.
 
Havárie, tzn. neodkladné závady na rozvodech teplé a studené vody, ústředním topení, elektřině, plynu, kanalizaci:
Kontaktuje neprodleně domovníka p. Dobiáše. Pokud p. Dobiáš nebude k zastižení, volejte OBS IV. SBD POKROK, tel. 235 515 144 a jestliže ani na tomto čísle nebude kontakt, pak na vyžádání zásahu volejte: NONSTOP havarijní a servisní službu GLOBAL ASSISTANCE a.s., – Call centrum telefon 1220 a zvolte službu „House line“ – objekt si platí paušálně službu „House Line Full" Tyto služby slouží jen k odstranění neodkladných havarijních závad.
Údržbu domu (nefunkční světla, vypínače a zámky ve společných prostorách domu, nefunkční odsávání a ostatní závady) zabezpečuje p. Śaloun, bytem Píškova 1941. Závady nahlaste nejlépe SMS na telefon p. Dobiáše 737828421, emailem na adresu objektu: piskova516@seznam.cz, telefonicky na telefon
p. Dobiáše 737828421 nebo do schránky p. Dobiáše v Píškové č. p. 1946
Špatný příjem televizního signálu ze společné antény: nahlaste p. Dobiášovi
Informace k žádostem o stavební úpravy v bytech podá domovník objektu (jiný postup je u nájemníků a jiný u vlastníků bytových jednotek) v úředních hodinách, případně po dohodě v jiném termínu. Pokyny a informace ke stavebním úpravám visí na nástěnce a je možné je na požádání zaslat emailem.
Změna jména na zvonku u domovního vchodu-nepřelepujte jmenovky, zadejte požadavek na změnu písemně do schránky objektu nebo emailem: piskova516@seznam.cz. Jmenovka bude vyměněna.
Kancelář sídla a správní budovy SBD POKROK: Kollárova č. 157/18, 186 00 Praha 8-Karlín
kde se řeší členské záležitosti, nájemní smlouvy, nájemné apod. 
Úřední hodiny: úterý   9-12hod. a 13.00–17.30 hod.
                             středa 9-12hod. a 13,00-15.30hod.
Kancelář obvodní bytové správy IV. družstva SBD POKROK,  
pod kterou patří náš objekt a kde se řeší technické a provozní záležitosti sídlí na adrese:
Běhounkova 2456, 155 00 Praha 5 
provozní technik našeho objektu: pí. Gebhartová, tel. a fax. : 235 515 144
Úřední hodiny: úterý 9-12hod. a 13.00-17.30 hod.
                             po předchozí tel. domluvě i v pondělí, středu, čtvrtek, pátek   8.00-9.00hod 
 
Poznámka: aktuální telefonní seznam všech pracovníků SBD POKROK najdete na www stránkách SBD POKROK: www.pokrok.cz nebo je k dispozici v kanceláři výboru objektu 516. 
Informace k   vyúčtování a dluhům na nájemném poskytne – pí. Markéta Nádvorníková, tel. 225339304, email:NadvornikovaM@pokrok.cz
                                                                                                  
Informace aktualizovány: 3/2012